Së shpejti mbahet webinari “Youth as Human Rights Defenders”

Organizata Jo-Qeveritare ‘Youth Initiative for Human Rights – Kosovo’ (YIHR KS) në bashkëpunim me organizatën partnere ‘NVO Sokrat’, shpallin thirrje për nxënësit/et e të gjitha shkollave të mesme nga komuna e Mitrovicës, Vushtrrisë, Skenderajt dhe të Obiliqit, që të marrin pjesë në webinarin “Youth as Human Rights Defenders”. Ky webinar ka për synim që t’i…

Përkrahen të rinjtë në zgjedhjen e tyre profesionale

Organizata virtuale rinore “Bursisti”, ka shpallur konkurs për zgjedhjen e ambasadorëve të shkollave të mesme publike në Kosovë. Për të ditur më shumë rreth këtij projekti, Radio KFOR-i kontaktoi drejtorin ekzekutiv të Fondacionit Kosovar për Zhvillim të Karrierës, Sovran Berisha: “Jemi organizatë jo qeveritare dhe u shërbejmë nxënësve që të përgatiten më tepër për tregun…

Mësues, urime dita juaj!

Jo rastësisht thuhet që një mësues i mirë është si një qiri, konsumon vetveten për t`ua ndriçuar rrugën të tjerëve, e pikërisht kështu janë mësuesit dhe mësueset, të cilët dijen e fituar, e përcjellin tek brezat e rinj, nxënësit e tyre. Data e sotme (7 marsi), është pikërisht festa e mësuesit, ku të gjithë njëzëri…