Amnesty International

‘’Amnesty International’’ është një organizatë joqeveritare ndërkombëtare, e fokusuar në të drejtat e njeriut, me selinë e saj në Mbretërinë…

Më shumë