Progresi dhe sfidat e mësimdhënësve, në kohë pandemie

Pandemia globale, solli vështirësi të shumta në shumë sfera të jetës, duke prekur arsimin dhe duke ndryshuar mënyrën e mësimit dhe kalimin nga mësimi në objekte shkollore, në atë në distancë apo online. Ky lloj mësimi, erdhi mes nesh, në një kohë kur pandemia mbylli gjithë botën. Mësimdhënësit dhe nxënësit, ishin të detyruar të gjejnë…