Mënyra më e thjeshtë për të shmangur plagjiaturën, është të citojmë burimin

“Dita për Parandalimin e Plagjiaturës” shënohet çdo vit më 19 shkurt, për të ndërgjegjësuar çështjet e plagjiaturës e cila konsiderohet shkelje etike, madje në disa vende konsiderohet edhe krim. Plagjiatura i referohet aktit të përvetësimit të punës së dikujt tjetër, shkeljes së të drejtës së autorit dhe shkeljes së të drejtave morale të një autori…