TechLead(H)er – program për fuqizimin e gruas

Shoqata Profesionale e Informaticientëve të Kosovës (SHPIK), në mesin e shumë trajnimeve që po organizojnë, ka njoftuar edhe për TechLead(H)er, program që është një mundësi e shkëlqyer për gratë dhe vajzat e përfshira në sektorin e Teknologjisë së Informacionit. Për të kuptuar më shumë rreth këtij trajnimi, Radio KFOR-i ka zhvilluar intervistë me Menaxheren e Projekteve në…