Rëndësia e ruajtjes së kopjeve rezervë

‘Dita Botërore e Ruajtjes së Kopjeve Rezervë’ është një ngjarje që festohet çdo vit më 31 mars, për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e ruajtjes së kopjeve rezervë dhe për të mbrojtur trashëgiminë kulturore dhe shkencore të njerëzimit. Ruajtja e kopjeve rezervë është një praktikë e rëndësishme në fushën e bibliotekave, arkivave dhe muzeve. Ato…

Rreziku nga rriqrat ende prezent në vendin tonë

Me fillimin e ngritjes së temperaturave, nga muaji prill deri në muajin shtator, në Kosovë shtohet rreziku i pickimit nga rriqrat. Këto insekte shkaktojnë sëmundjen e etheve hemorragjike ‘Crime Congo’, që ka qenë e pranishme shpesh herë në disa pjesë të vendit. Duke qenë se tashmë kemi hyrë në stinën e Pranverës, për të qenë…