Rëndësia e reduktimit të mbetjeve, për të arritur një mjedis më të pastër dhe më të qëndrueshëm

‘Dita Ndërkombëtare e Mbetjeve Zero’ e cila shënohet sot (30.03.23), ka për qëllim nxitjen e ndryshimeve pozitive, në mënyrën se si ne mendojmë rreth prodhimit, përdorimit dhe eliminimit të mbetjeve të ushqimit, nxjerrjen e burimeve natyrore dhe mbetjet elektronike. Qëllimi i kësaj dite është që të inkurajojë njerëzit dhe organizatat qeveritare dhe joqeveritare, që të…