Ekspozimi i tepërt i fëmijëve para pajisjeve teknologjike, numëron shumë dëme psikologjike

Në dekadat e fundit, fëmijët janë shumë të ekspozuar ndaj teknologjisë. Prandaj, roli i prindërve është shumë i rëndësishëm. Mbikëqyrja prindërore rreth kohës se sa qëndrojnë fëmijët e tyre, para pajisjeve teknologjike, është thelbësore, thonë psikologët. Psikologe dhe Terapiste Stimuluese në Ambulancën Specialistike të Psikologjisë Klinike “Visar A. Sadiku”, Dr. Vlora Fejza, në një intervistë…