Gra të suksesshme, shoqëri e suksesshme…

Shoqëria jonë do të ishte e mangët pa kontributin e pashoq të grave, të cilat përgjatë historisë kanë dhënë shumë në fusha të ndryshme, si në sport, art, kulturë, shkencë dhe në çdo fushë të jetës, duke qenë në të njëjtën kohë, nëna dhe gra të përkushtuara edhe për familjen. Përderisa në përditshmëri dëgjojmë emra…