Festë e kulturës dhe identitetit rom

Në datën 8 prill, komuniteti rom shënon ‘Ditën Ndërkombëtare të Romëve’. Komuniteti rom, gjithmonë i pranishëm në historinë dhe kulturën e Evropës, ka shpërndarjen e tij në të gjithë botën, duke kontribuar në shumë fusha të jetës shoqërore dhe kulturore. Megjithatë, ata vazhdojnë të përballen me diskriminim, stereotipe dhe sfida të tjera në shumë pjesë…