Thirrje për veprim për një botë pa uri

‘Dita Botërore e Urisë’, e shënuar çdo vit më 28 maj, shërben si kujtesë e fortë për nevojën e menjëhershme për të adresuar urinë dhe kequshqyerjen globale. Kjo ditë shërben si një platformë për të trajtuar shkaqet kryesore të urisë dhe pengesat që pengojnë qasjen në ushqim të shëndetshëm për miliona njerëz. Varfëria, konfliktet, ndryshimet…

Dita e sotme mëton të promovoj të drejtat e njeriut

Dita e “Amnesty International”, çdo vit shënohet me datën 28 maj. Kjo ditë inkurajon njerëzit e të gjitha kombësive, kulturave dhe racave që të marrin pjesë në një sërë ngjarjesh globale për të promovuar dhe mbrojtur drejtat e njeriut. Është organizata Amnesty International, e cila ngrit dhe shtjellon tema mbi krimet e luftës, torturat dhe…