Zašto je lično brendiranje bitno u IT-u?

Razvoj tehnologije usmerava da se o karijeri razmišlja kao o proizvodu koji treba da se izdvoji u mnoštvu drugih, ali koliko je dobar lični kontakt bitan i zašto to postaje osnova kvalitetnog poslovanja? Ovo su samo neka od pitanja na koje odgovore daje Mateja Simić, Social Media Manager u digitalnoj agenciji W3 Lab u Inovacionom…

Međunarodni dan ljudskih prava

Još od 1950. godine, 10. decembra se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava sa ciljem da se skrene pažnja na dve godine ranije potpisanu Univerzalnu deklaraciju o ljusdkim pravima. Deklaracija koja propisuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi sveta. I ove godine je od 25. novembra do 10. decembra obeleženo 16 dana…