Međunarodni dan znakovnih jezika

Gluve i nagluve osobe, zbog komunikacionih barijera, imaju ograničeni pristup kulturnim sadržajima koji su namenjeni svim građanima. Gluve i nagluve osobe se svakog dana suočavaju sa brojnim izazovima, pa bi poznavanje znakovnog jezika većeg broja ljudi, njima znatno olakšalo život. Osobe koje su gluve i služe se znakovnim jezikom pripadaju kulturno i lingvistički raznolikoj  zajednici…