“Krapova poslednja traka” u Mitrovici

Monodrama Semjuela Beketa pod nazivom „Krapova poslednja traka“, biće odigrana u  Kulturnom centru „Akvarijus“. Detalje same predstave saznali smo do glumca Lazara Nikolića, studenta Fakulteta umetnosti u Mitrovici: “Predstava se bavi problemom ljudske egzistencije i otuđenosti savremenog života. Kroz pesimističku viziju sveta vidimo čoveka svedenog na fiziološko i duhovno vegetiranje, kao i besmisleno trajanje ispunjeno patnjama…