Svetski dan nauke za mir i razvoj – 10. novembar

U cilju skretanja pažnje na potrebu za povezivanjem nauke sa društvom, mnogobrojnim manifestacijama 10. novembar se proslavlja kao Svetski dan nauke za mir i razvoj. Kako bi se proslavila 70. godina Međunarodne deklaracije ljudskih prava a ujedno i preporučila nauka i naučni istraživači, Svetski dan nauke za mir i razvoj je u 2018. godini  fokusiran na…