“Veštine za ruralno zaposlenje”

Stopa nezaposlenosti omladine (15-24 godine) na Kosovu je veoma visoka, dvostruko veća u poređenju sa odraslima. U cilju upoznavanja mladih sa mogućnostima koje im se pružaju na teritoriji opštine Gračanica sprovodi se program „Veštine za ruralno zaposlenje – Vaš program do zaposlenja“. Veštine zapošljavanja su ključne za razvoj vaše karijere. Kao potencijalni kandidat vi morate…