Shënoni sot ‘Ditën Botërore e të Shkruarit Një Letër’, duke shkruar një letër

Në të kaluarën, letra ishte ndër mediumet e vetme përmes të cilës përçohej mesazhi. Ndërsa sot kjo mënyrë e komunikimit përmendet rrallë dhe ka mbetur nën hijen e zhvillimeve të vazhdueshme teknologjike. Në mënyrë simbolike, miliona njerëz në botë shkruajnë nga një letër pikërisht sot, kjo pasi 1 Shtatori shënon ‘Ditën Botërore e të Shkruarit…