Anembanë Kosovës 90.2 FM     |    Gjilan 104.3 FM   |   Dukagjin: 93.4 FM   |   Mitrovicë: 100.8 FM    |   Prizren: 107.9 FM

Tel: +381 38 722 227     |    Mob: +386 49 950 950   |   webmaster@radiokfor.com