Bes(i)Misao - važan elemenat u mozaiku kulture!

28.03.2018 posted by: RADIOSRB

“Šta bi kultura sama po sebi trebalo da znači? Da li je to gledanje filma? Da li je to čitanje knjige ili kao kod Japanaca kulturno ispijanje čaja? Mislim da naša omladina trenutno obitava u kulturi, ali zbog nemogućnosti da sa njom bude u komunikaciji često krene nekim drugim putem. A da je želja prisutna da se ona proširi u svakoj sferi društva da, jedan od razloga zbog čega je i nastalo ovo kulturno sklonište Bes(i)misao”, objašnjava Nemanja Zarković, jedan od

osnivača kulturnog skloništa Bes(i)Misao.

Kultura je složen društveni fenomen i veoma širok pojam. Ona obuhvata sve ono što priroda sama ne pruža čoveku. To u materijalnom smislu znači da obuhvata celokupnu prerađenu prirodu.

Kultura omogućuje čoveku da ovlada prirodom i da se oslobodi u najvećoj mogućoj meri onoga što je „životinjsko“ u njemu. Tako je kultura za čoveka ne samo,, osvajačka” nego i,, eliminatorska“.

Stefan Cerovina, Mitrovčanin koji je psiholog po struci, jedan od osnivača Kulturnog skloništa Bes(i)Misao za KFOR radio iznosi šta za njega predstavlja kultura.

“Zar nije kultura na primer ono što su naši stari imali, a to je kultura jednog zdravog domaćinstva, aspekt domaćinstva je ovde jako prisutan u kulturnom skloništu. Obzirom da nije koncept koji je ovde čest, nije u pitanju kafić, nije u pitanju ni institucija, ne bismo mogli da nazovemo institucijom. Ovo je kuća kulture koju svi zajedno gradimo i ovde postoje neki domaćini. Kao što su nekad naši stari znali da budu domaćini. Da nekog dočekaju i sa lepom rečju i ljubaznošću ali i bili u stanju da postave neke granice ukoliko se kultura tog domaćinstva na neki način kosi sa ponašanjem tih ljudi. Tako da mislim da Mitrovica kao grad od uvek je imala jednu specifičnu kulturu koja je tu, prisutna je svakako ali u zapećku, i mislimo da jedan deo te kulture svakako postoji i u skloništu. Naravno ne pretendujemo na to da smo mi isključivi nosioci kulture u ovom gradu, ali jedan važan aspekt svakako da i jedan element u tom mozaiku kulture ovog grada sigurno.”

Cilj je isti - jačati vidljivost i značaj kulture, jer kultura utiče na opažanje, a iz opažanja proističe ponašanje!