Konkurs za umetnike

23.02.2018 posted by: RADIOSRB

U toku je konkurs za umetnike koji rade na Kosovu. Direktor Centra za Savremenu Umetnost Priština, Albert Heta, za KFOR radio iznosi detalje ovog konkursa.

“Konkurs je objavljen od Stacion - Centra za Savremenu Umetnost u Prištini u saradnji sa University of the Arts London (UAL) i King's College London. Kao deo konkursa smo objavili mogućnost da dva umetnička projekta koja imaju fokus za produkciju odlukom žirija dobiju podršku od 3000 evra za jedan projekat. Projekti će biti izloženi u Sarajevu i Londonu,

a kasnije i uključeni u naše godišnje aktivnosti.”

Umetničko delo može biti izvedeno u bilo kojoj formi i mediju, uključujući skulpturu, film, performans, likovnu umetnost i fotografiju.

Projektnu aplikaciju na engleskom jeziku koja sadrži ne više od 1000 reči i CV umetnika treba dostaviti na e-mail adresu: application@stacion.org

Umetnički rad će biti izložen u Muzejnom kontekstu, a reakcija publike na rad će se vrednovati putem upitnika i fokus grupa.

“Interesovanje je veliko i nadamo se da ćemo imati mogućnost da sarađujemo sa najboljima koji će proći odlukom žirija. Na konkursu  se mogu prijaviti svi, bez predhodnog školovanja, važno je samo imati dobru biografiju, radove koje su radili i pre ovog konkursa, kao i dobru ideju.”

Ovaj angažman se sprovodi kao deo istraživačkog projekta koji finansira Arts and Humanities Research Council (AHRC) i koji istražuje koncept i praksu pomirenja, i potencijalnu ulogu umetnosti u tome. Istraživački projekat je započet u januaru 2017. godine, a završava se u decembru 2018. godine.