Zaboravi na razlike, razmišljaj o budućnosti!

22.02.2018 posted by: RADIOSRB

Mreža za građanski aktivizam je nevladina organizacija koja  predstavlja formalizaciju odnosa  i partnerstva između 13 različitih organizacija. Misija ove organizacije je rad na razvoju ostalih zajednica na Kosovu, rad na demokratizaciji i transparentnosti društva, a ono što je specifično za ovu organizaciju jeste da se bave različitim temama koje se tiču mladih ljudi na Kosovu,  što i objašnjava predsednik Mreže za građanski aktivizam Ivan Todorović.

Ono što je specifično za našu organizaciju je da smo

mi okupili organizacije koje se uglavnom bave srpskom zajednicom na Kosovu, tako da teme koje obrađuju organizacije su vrlo različite. U našoj mreži ima organizacije koje se bave pitanjima žena u društvu, od pomoći u razvoju preduzetništa do žrtava porodičnog nasilja. Imamo druge organizacije koje se bave pitanjima omladine, koje ukazuju na problem koji imaju, koji se trude da aktiviraju omladinu u nekom pogledu, kao i organizacije koje se bave čuvanjem kulturnog nasleđa razvojem društva, razvojem demokratije u društvu.“

Cilj ove organizacije je da se mladi ljudi aktivno uključe u život oko njih, u procese donošenja odluka i volonterizma kako bi mogli da rade,stvaraju i da doprinose sebi  i svom društvu.

„Volonterizam je nekako vezan sa građanskim aktivizmom tako da su retki pojedinci koji su voljni da se bave volonterizmom. Ono što je dobra stvar kod volonterizma je da mladi ljudi volonterizmom rade na razvijanju duha, radnih obaveza i dobijaju neka nova saznanja i iskustva koja mogu da im pomognu kasnije u karijeri. Naravno, uvek imamo i drugi aspekt, a to je ta društvena odgovornost, odnosno društveno korisni rad, koji je neophodan svakom društvu da bi bilo zdravo i dobro. A planovi NVO Mreža za građanski aktivizam, što se tiče kulturnog nasleđa, su rad na promociji nematerijalnog kulturnog nasleđa, učestvovanje na sajmovima i festivalima, kao i organizacija istih.“

Mreža za građanski aktivizam se fokusira na strategiju rada, na jačanju civilnog društva u srpskoj zajednici, sa ciljem povećanja građanskog aktivizma, naročito omladine. S toga Todorović poziva mlade ljude da razmišljaju o budućnosti, da zaborave na razlike i da se fokusiraju na ono što je zajedničko svim mladim ljudima koji žive na Kosovu.