Svetski dan socijalne pravde

20.02.2018 posted by: RADIOSRB

U svetu se danas obeležava Svetski dan socijalne pravde, koji je Generalna skupština UN ustanovila novembra 2007. godine kako bi ujedinila napore država u suočavanju sa siromaštvom i stvaranju sveta jednakih šansi za sve. Obeležavanje Svetskog dana socijalne pravde ima za cilj da podrži napore međunarodne zajednice na iskorenjivanju siromaštva, promociji pune zaposlenosti i dostojanstvenog rada, ravnopravnosti polova i obezbeđivanju socijalnog blagostanja i pravde za sve.

Zemlje članice UN pozvane su da taj dan posvete promociji konkretnih nacionalnih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Svetskog samita za društveni razvoj.

Društveni razvoj za cilj ima socijalnu pravdu, solidarnost, harmoniju i jednakost i predstavlja osnovne vrednosti svih društava.

Kako bi se stvorilo "društvo za sve" vlade su se obavezale, da stvore mrežu organizacija i aktivnosti koje promovišu socijalnu pravdu na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Države su prihvatile i obavezu da promovišu ravnomerni razvoj i omoguće bolji pristup svojim resursima, kako bi bile stvorene jednake mogućnosti za sve.

Zemlje članice prihvatile su i stav da privredni rast treba da prati promocija ravnopravnosti i socijalne pravde, odnosno da otvoreno društvo mora biti zasnovano na društvenoj pravednosti i poštovanju ljudskih prava i sloboda.

Za Ujedinjene nacije, nastojanje da se obezbedi socijalna pravda za sve predstavlja jedan od prioriteta. Promovisanje razvoja i dostojanstvenog rada deo je tih nastojanja. Usvajanje Deklaracije o socijalnoj pravdi - za fer globalizaciju od strane Međunarodne organizacije rada samo je jedan od primera obavezivanja UN na delovanje usmereno ka ostvarenju ovog ključnog principa.

Deklaracija se fokusira na garantovanje socijalne pravde za sve kroz zapošljavanje, socijalnu zaštitu, socijalni dijalog i poštovanje osnovnih prava u sferi rada.