4. Februar - Međunarodni dan borbe protiv raka

04.02.2018 posted by: RADIOSRB

Svetski dan borbe protiv raka obeležava se 4. februara svake godine, kako bi se podigla svest ljudi o mogućoj prevenciji, ranom dijagnostikovanju  i što uspešnijem lečenju raka. Karcinom je među vodećim uzrocima smrti u svetu. Prema poslednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije svake godine kod više od 12 miliona ljudi dijagnostikuje  se rak, a od njega umire 7,6 miliona. Trećinu zloćudnih tumora je moguće izlečiti ranim otkrivanjem i pravovremenim lečenjem, pa je otkrivanje u ranoj fazi od posebnog značaja.

Sagovornik našeg radija povodom međunarodnog dana raka  doktor Dragan Perić.

„Tumor je atipično neprestano  i nesvrsishodno bujanje tkiva. Inače svi tumori se dele na dobroćudne, odnosno oni koji imaju dobru prognozu, i zloćudne odnosno oni koji imaju lošu prognozu, odnosno  u narodu se oni  nazivaju  rak.  Što se tiče ranog otkrivanja bolesti, što se tiče prevencije i lečenja jako je bitno da se jedan i drugi tumor otkriju na vreme. Samo da napomenem  jednu činjenicu da su recimo svi tumori  u endokranijumu, odnosno po  svojoj prirodi maligni, jer je endokranijum jedan zatvoren prostor i po lokalizaciji su  i benigni tumori  maligni iako su  dobroćudni. Naravno i zloćudni tumori su vrlo loši ako se jave u endokranijumu jer oni dovode  do poremećaja centralnog nervnog sistema.Što se tiče prevencije ovih oboljenja pervencija se sastoji recimo u  zdravoj hrani, zatim prevencija se sastoji , recimo da pacijent bude što aktivniji i recimo ako može da bude vam domašaja zračenja, x zračenja, recimo gama zračenja i drugih faktora koji izazivaju ovo oboljenje.“

Od 2016. godine započeta je trogodišnja kampanja pod sloganom „Mi možemo, ja mogu” kojom se podseća da pojedinac i zajednica mogu da doprinesu smanjenju globalnog tereta rakom.

Zdravi stil života i redovni odlasci kod lekara, u smislu prevencije i kontrole, u velikoj meri mogu smanjiti, ako ne i sprečiti bolest , a pri tome ne treba gubiti iz vida da je čak 90% slučajeva karcinom izlečiv, ukoliko je otkriven u ranijoj fazi.