Galerija Aquarius- Kreativnost i stvaralaštvo

20.01.2018 posted by: RADIOSRB

Galerija Aquarius u Mitrovici  funkcioniše  tri godine. Od početka svog rada pokušava da proširi delovanja i kulturu ”približi svojim posetiocima”.

U galeriji Aquarius se realizuje likovna edukativno-umetnička radionica “Mali atelje”, slikar i psiholog Miljana Bulatović za radio Kfor kaže:

“Radionica „Mali atelje“  je edukativno likovnog karaktera. Deca se bave ne samo proučavanjem, izučavanjem i savladjivanjem osnovnih tehnika likovnog i likovne umetnosti, već se apsolutno radi na razvoj mašte,razvoj inteligencije, misaonih i 

matematičkih igara. Radi se na tome da deca na neki način izgrade svoj autentičan stav prema umetnosti uopšte,na osnovu znanja koje primaju ovde što se tiče istorije umetnosti, što se tiče upoznavanja sa osnovnim tehnikama likovne kulture i pokušava da se iz njih izvuče upravo kreativnost i stvaralaštvo, da oni samostalno sa svojim idejama i likovnim izrazima i likovnom poetikom izađu za nekoliko godina kao stvaraoci umetnici."

Mali atelje broji 35 učenika starosti od 5 do 12 godina, a u zavisnosti od talenta, mlađi učenici se prebacuju na samostalnu radionicu, i time polako ulaze u svet kulture koji će im kasnije  pomoći pri upisu u srednje škole, fakultete ili pak samo proučavanju i bavljenju istorijom umetnosti.

“Što se tiče likovnog programa uopšte izložba u galeriji Aquarius tokom godine ih je najmanje 12, u zavisnosti od meseca i godine se razlikuje naravno i izložba. Sve izložbe koje su zakazane realizovane su bile u saradnji sa, kako sa studentima, tako sa već priznatim umetnicima, kao i sa decom. Tako da svaka generacija može da prosto  nađe nešto za sebe“ .

Galerija „Aquarius“ je otvorena za sve posetioce u toku dana od 10 do 18h.Osim malog ateljea cesto se priređuju izložbe slika, crteža i fotografija umetnika različitih generacija, likovni okršaji, svojevrsno takmičenje između likovnih umetnika.Prikazuju se istovremeno filmovi sa GRAFESTA međunarodnog festivala dokumentarnog filma i televizijskih formi.