Svetski dan borbe protiv side - 1. decembar

01.12.2017 posted by: RADIOSRB

Svako, bez ozbira na nacionalnu pripadnost, društveno poreklo, rasu i  veroispovest ima pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na zdrav život. 1.decembra, obeležava se Svetski dan borbe protiv side i to je prilika da se ljudi širom sveta ujedine u borbi protiv HIV-a i pokažu podršku prema ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om. Kampanja ovogodišnjeg Svetskog dana borbe protiv AIDS-a  “Moje zdravlje, moje pravo” fokusira se na pravo na zdravlje. Pravo na zdravlje je

pravo svima na uživanje najviše dostupnih standarda fizičkog i mentalnog zdravlja, kao što je sadržano u Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. godine. Ovo uključuje pravo svakog, uključujući ljude koji žive sa HIV-om i koji su pogođeni HIV-om, sprečavanju i lečenju bolesti, donošenju odluka o sopstvenom zdravlju i postupanju sa poštovanjem i dostojanstvom i bez diskriminacije. Svetski dan borbe protiv side je prvi put obeležen 1988. godine i prvi je ikada globalni dan zdravlja.