Svetski dan deteta, 20. Novembar

20.11.2017 posted by: RADIOSRB

Deca kao aktivni učesnici u društvu, stvaraju i kreiraju, među njima nema razlike i zbog toga je veoma bitno ne uskratiti im mogućnost da pokažu svoj potencijal i rade na sebi. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, 20. novembra 1954. godine, proglašen je Svetski dan deteta kao podsetnik da za ostvarivanje i zaštitu prava deteta ne može biti kompromisa.

Pet godina kasnije, 1959. godine UN su usvojile Deklaraciju o pravima deteta, a tačno 30 godina kasnije i Konvenciju o pravima deteta, kojima se utvrđuju osnovna prava: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, prava na participaciju

i nediskriminaciju.

Cilj obeležavanja ovog dana je skretanje pažnje javnosti na obaveze koje društvo ima prema deci i na najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju. U cilju proslave ovogodišnjeg Svetskog dana deteta, UNICEF je pozvao decu širom sveta da preuzmu ključne uloge u medijima, politici, biznisu, sportu i zabavi kako bi pokazali svoju podršku milionima svojih vršnjaka koji su 20. novembra bez školovanja, nezaštićeni i iskorenjeni.