Međunarodni dan tolerancije - 16. novembar

16.11.2017 posted by: RADIOSRB

Tolerancija je poštovanje, prihvatanje, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, komunikaciji i slobodi mišljenja. Na inicijativu UNESCO-a, Generalna skupština UN proglasila je 1993. godine 16. novembar Međunarodnim danom tolerancije. Svojom definicijom o Međunarodnom danu tolerancije, UNESCO želi da skrene pažnju na činjenicu da biti tolerantan znači

biti slobodan, čvrsto se držati svojih uverenja i poštovati tuđa, prihvatiti činjenicu da su ljudska bića prirodno različita u svojim nastupima, situacijama, govoru, ponašanju i vrednostima, i da svi imaju pravo živeti u miru i biti kakvi jesu. Tim povodim, svake druge godine na ovaj dan, dodeljuje se UNESCO – Mudanjeet Singh nagrada za promociju tolerancije i nenasilja.