Sluajte nas Online Zatvori

Radio K4 on Facebook

MOVIE BOX

Funny Video

Find more about Weather in Pristina, KV
Click for weather forecast

Ne ignoriši svoju odgovornost prema prirodi

10.09.2018 posted by: RADIOSRB

Planina Šara je proglašena nacionalnim parkom i predložena kao UNESCO-ova lokacija svetske kulturne baštine. To je centar planinarskog biodiverziteta Evrope, sa 2000 biljnih vrsta, 339 balkanskih endemičnih vrsta i 18 lokalnih. Šara je stanište za mrkog medveda, risa, vuka, divokoze, divlje mačke i drugih sisara, najmanje 147 vrsta leptira, 159 vrsta ptica, 47 vodozemaca i gmizavaca i mnogih drugih. Kao takva Šar planina ne zaslužuje tone

otpada na svojim šumskim padinama.

Šar planina se svakim danom suočava sa problemom upravljanja svih vrsta otpada. Trenutno stanje pokazuje da je ovakav način tretiranja otpada neodrživ, imajući u vidu sve prisutniji negativni uticaj na životnu sredinu. Delotovornost postojećih politika i postignuti rezultati se ne mogu oceniti kao zadovoljavajući – recikliranje i ponovna upotreba su još uvek na niskom nivou, a način odlaganja otpada, stvara negativne posledice na prirodno okruženje.

Organizacija GAIA, 12 volontera volonterskog servisa Evropski volonteri i preko 40 mladih ljudi sa Balkana, zajedničkom akcijom, koja je sprovedena avgusta meseca, oslobodili su delove Šare tona plastičnog smeća koje se prostire po brdima, rekama i šumama, te dali na znanje da su spremni da podrže nove akcije čišćenja i predloge za dugoročna rešenja.

Ne ignoriši svoju odgovornost prema prirodi i budućim generacijama! Svi mi zaslužujemo da živimo u čestom okruženju!Procitaj vise