“Dan ljubavi”

Ljubav je zaslužilila svoj praznik i dan u godini kada će svi biti u njenom znaku. Značaj ovog osećanja svi dobro poznajemo. Ljubav nije cilj koji nas čeka na kraju puta, ljubav je najlepše sredstvo koje omogućava da dvoje ljudi zajedno podnose trnoviti put koji se zove život. Ljubav ume da bude komplikovana, sirova, bolna.…