10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Ljudska prava su urođena prava svakog ljudskog bića. 10. decembra se širom sveta obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, kao podsetnik da svako, bez izuzetaka, ima pravo na život, slobodu i sigurnost. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 1948. godine Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da ljudska prava ne zavise od nacionalne,…