Trajnim gjithpërfshirës për të rinjët e komuniteteve në Kosovë

13.04.18

Task Forca e Kombeve të Bashkuara për Kosovë, në bashkëpunim me Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, kanë organizuar një trajnim me të rinjë të komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë.
Ky organizim nxit përfshirjen e të rinjëve në vendim-marrje në komunitetin ku jetojnë dhe për të mësuar më shumë për mënyrat se si mund të jenë edhe të rinjët, pjesë e vendimeve në shumë çështje të ndryshme si: Avokimi për çështje të lidhura me të rinjtë në nivel komunal dhe qendror, Menaxhim të projekteve dhe mbledhja e fondeve, pastaj zhvillimi i platformës së qeverisjes online për të rinjtë në vendim-marrje dhe shumë tema të tjera.

Ky trajnim do të fillojë me 27 Prill të këtij viti dhe do të zgjasë 2 ditë.

Për të mësuar më shumë rreth këtij trajnimi apo nëse keni ndonjë pyetje eventuale kontaktoni: Iana Minochkina në email adresën: minochkina@un.org.

Misioni i OKB-së në Kosovë, do të ofrojë transportin dhe do të mbulojë të gjitha kostot e udhëtimit për kandidatët e suksesshëm.