Sot më 20 nëntor, shënohet Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve

20.11.17

E themeluar nga Kombet e Bashkuara në vitin 1954, kjo ditë synon të promovojë mirëqenien e fëmijëve kudo, të parandalojë çdo formë dhune apo abuzimi ndaj tyre, si dhe të inkurajojë mirëkuptimin ndërmjet fëmijëve në gjithë botën. Kjo është po ashtu dita kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar Deklaratën e të Drejtave të Fëmijës në vitin 1959 dhe Konventën e të Drejtave të Fëmijës më 1989.

 

...