Shënohet sot “Dita Evropiane e Gjuhëve”

Për të inkurajuar mësimin e gjuhëve të huaja dhe promovimin e pasurive linguistike dhe diversitetit kulturor të Evropës, sot (26.09.20), shënohet “Dita Evropiane e Gjuhëve”, e krijuar nga Këshilli i Evropës, që nga viti 2002. Në Evropë, kjo ditë shënohet me aktivitete të ndryshme, me konferenca gjuhësore, orë gjuhe, ose takime dhe shkëmbime kulturore. Vlerën…