Përdor maskë, mbroje vetën dhe tjetrin!

Derisa nuk ka ndonjë vaksinë konkrete për të luftuar kërcënimin e vazhdueshëm të pandemisë globale COVID-19, shtete të ndryshme të botës kanë vënë masa të detyruara të sigurisë, të cilat ndihmojnë në parandalimin e këtij virusi. Një ndër masat kryesore është përdorimi i maskës. Një veprim të tillë e kanë përkrahur edhe dëgjuesit e Radio…

Rëndësia e projekteve rinore multietnike në Kosovë

Gjërat më dobiprurëse për mirëqenien e një shoqërie vijnë kur të rinjtë e komuniteteve të ndryshme bashkojnë forcat dhe kreativitetin e tyre për të sjellur projekte, nga të cilat përfitojnë të gjithë, pa dallim. Një gjë të tillë, në baza ditore, e bëjnë anëtarët e Organizatës Joqeveritare ‘United Youth Task Force’ të cilët vijnë nga…